Control de qualitat

La gran confiança concedida pels nostres clients és en gran mesura deguda als estrictes controls de qualitat de les peces produïdes, doncs és un dels eixos cabdals de la nostra filosofia empresarial, per tal de satisfer les seves necessitats.

Per tal d’assolir l’objectiu de qualitat desitjada la nostra empresa realitza fins a 4 controls visuals, i dimensionals si és necessari.

[ENFILADO MANUAL]

Processos de control de qualitat

Control previ

Abans d’anoditzar les peces es fa un control visual previ, si es detecten peces defectuoses o possibles incidències que generen un defecte en l’anoditzat. En aquests casos s’avisa al client per saber com procedir.

Control durant la producció

Durant la producció s’agafen mostres per comprovar que la producció s’està realitzant de forma correcta.

Control al final del procés

En aquest moment es comprova que totes les característiques demanades pel client siguin correctes, així com es separa si es detecta alguna peça defectuosa.

Control de qualitat

El departament de Qualitat de nou comprova que tota la producció està dins dels paràmetres de cada peça exigits pel client i dóna l’aprovat a les peces per ser enviades al client.

[Procesos lateral marcados cat]

A més d’això, formem al nostre personal per tal de garantir l’adquisició de les competències en aquesta matèria, garantim la traçabilitat dels productes anoditzats i mantenim un feedback constant amb els clients abans i després de la producció tant per al control dels enviaments com per a avaluar-ne el resultat final.