MEDI AMBIENT

La cura del medi ambient és part fonamental de la filosofia sostenible d’ALFE VINARÒS. Així doncs, a més de respectar la legislació ambiental vigent, la nostra empresa s’esforça en minimitzar l’impacte en l’entorn en base a un desenvolupament sostenible, per això s’aplica una millora contínua per l’optimització de recursos i dels processos productius.

[Depuración]

Com a resum de les actuacions sobre el medi ambient tenim les següents:

  • Reducció de consums d’aigua i energia.
  • Reducció de residus.
  • Reutilització i reciclatge.
  • Tractament d’aigües residuals mitjançant planta depuradora pròpia.
  • Control i tractament de residus generats mitjançant d’empreses autoritzades.