Què fem?

Procés d'anoditzat

El procés d’anoditzat és un tractament superficial de l’alumini basat en la formació d’una capa controlada d’òxid d’alumini, o també anomenada alúmina (AI2O3). Per aconseguir-ho, se li realitza un procés electrolític amb un mitjà àcid amb el qual s’aconsegueix la capa desitjada que sol variar entre 4 i 15 μm depenent del temps d’aplicació.

Aquest procés atorga a la peça diversos beneficis:

  • Protecció contra la corrosió
  • Augment de la duresa
  • Protecció contra factors climàtics
  • Possibilitat de coloració de la pròpia peça
  • Aïllament elèctric

A més d’això, amb el procés podem aconseguir l’acabat que desitgem de la peça d’alumini, atorgant-li qualsevol color, així com un acabat brillant o setinat.

No es tracta d’una capa de pintura que podria saltar o escamar-se, és un acabat de la pròpia superfície de la peça, la qual cosa atorga unes característiques visuals immillorables, una resistència excel·lent i un acabat metal·litzat.

Som àgils en peces amb anoditzat complex i grans quantitats

Procés de producció

[Recepción cat]

En la recepció controlem el material i l’emmagatzemem per a la seva posterior posada en producció.

[Proceso control]

En el procés de control, realitzem la comprovació de qualitat del producte rebut, que compleixi els estàndards sol·licitats pel client i els nostres requeriments de qualitat.

[Procesos almacen ca]

En el procés de magatzem, realitzem l’emmagatzematge del material en funció de l’ordre de producció assignat.

[Proceso enfilado ca]

L’enfilat és l’inici de la producció on realitzem la correcta col·locació de les peces d’alumini en els bastidors. Aquí es comprova que les peces venen en condicions i amb la qualitat suficient per ser anoditzades amb un resultat òptim.

[Proceso desengrase cs]

El procés de desengreix és el primer pas del banyat de les peces, aquí realitzem la neteja del producte mitjançant agents detergent per eliminar greixos i olis. El següent procés pot ser electropolit o setinat depenent de la preferència del client respecte de la peça.

L’anoditzat consisteix en un procés electrolític emprat per incrementar el gruix de la capa d’òxid a la superfície de peces metàl·liques, i a més convertint aquesta en porosa amb la qual cosa podem acolorir-la.

[Proceso color]

Després de l’anoditzat es passen les peces pel procés de color si així ho requereix la peça. El color penetra dins dels porus de la capa anòdica amb la qual cosa hi queda integrat a la mateixa peça i per això resulta tan resistent amb aquest tractament. En aquesta part del procés es realitzen mostres de peces per comprovar que la tonalitat i intensitat del color són els correctes.

En el procés de fixat es tanca el porus de la peça per conservar el color i a més se li confereix un acabat fi i suau al tacte.

[Proceso secado en]

Un cop realitzades totes les parts del banyat de les peces es procedeix a l’assecatge d’aquestes.

[Proceso desenfilado ca]

En procés de desenfilat es realitza un control exhaustiu de la qualitat de les peces produïdes. Es mira el color i els possibles defectes productius, així com les mides dimensionals si així ho requereix el client. Un cop revisat i aprovat cada bastidor es procedeix al desenfilat de les peces per guardar-les ja en caixes.

[Proceso control de calidad ca]

El departament de qualitat s’encarrega de comprovar tota la producció, donant el vistiplau de qualitat exigida.

[Procesos expedición ca]

Per últim, gestionem l’expedició, empaquetem les peces, etiquetem i paletitzem per a la posterior recepció del client.

En el procés d’enviament gestionem la logística de l’enviament.

[Procesos post-venta ca]

És molt important el feedback amb el client per entendre les necessitats de cadascun, per això en el procés postvenda ens comuniquem amb el client per possibles millores i solucionar qualsevol incidència.

[Barra lateral procesos cat]
A n o d i t z e m   q u a s e v o l   c o l o r
c o l o r

Terminis

Els terminis són pactats amb els clients, sempre depenent del tipus de peça, quantitat sol·licitada o complexitat de la mateixa.

Els nostres clients

Productes de cosmètica
95%
Altres: Automoció, decolletatge, mecanitzats, etc.
5%

El 95% dels productes dels nostres clients que anodizem procedeixen de productes de cosmètica, encara que també anoditzem un altre tipus de peces com automoció, decolletatge, mecanitzats, etc.